Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego Logo Mobile
img
Informacja

Deklaracja dostępności

Podziel się

Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do produkty.podlaskie.eu

Status pod względem zgodności: strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-filmy nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowanej audio deskrypcji,

-filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.

Na stronie osadzane są filmy, które nie były wykonywane na zlecenie Urzędu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2020-05-13 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: nie dotyczy – pierwsze oświadczenie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje:

jeśli masz trudności z odczytaniem informacji na naszej stronie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie – dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć ci je w odpowiedniej formie (np. poprzez zorganizowanie spotkania z tłumaczem migowym lub wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w dogodnym formacie).

Dane kontaktowe (w tym również w sprawie dostępności cyfrowej)

W sprawach funkcjonowania strony internetowej, w tym jej dostępności cyfrowej prosimy kontaktować się:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
pokój nr 311 (III piętro)
tel. 85 66 54 826, produkty@podlaskie.eu

Rzecznik Praw Obywatelskich [link do serwisu zewnętrznego]

Dostępność architektoniczna - budynek: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze. W budynku jest winda, która nie jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Z lewej strony budynku  znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W pierwszym lokalu na podjeździe usytuowany jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i  punkt obsługi osób niepełnosprawnych. W Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych znajduje się łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Kontakt w języku migowym

W sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich (przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14) oraz w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w siedzibie głównej Urzędu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 w Białymstoku znajdują się osoby z podstawowym przeszkoleniem w posługiwaniu się językiem migowym – brak jest możliwości kontaktu elektronicznego.

Więcej informacji o obsłudze osób niepełnosprawnych znajdziesz w odnośniku [link do serwisu zewnętrznego]

Postępowanie odwoławcze

Jeżeli pomimo dołożenia przez nas starań uznasz, że przesłane przez Ciebie powiadomienie lub wniosek zostały przeprowadzone niezadowalająco, masz prawo do złożenia skargi, wniosku lub petycji. Więcej informacji znajdziesz tutaj [link do serwisu zewnętrznego].

Dane kontaktowe właściwe do złożenia skargi, wniosku lub petycji

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Biuro Obsługi Klienta, parter pokój 22
tel.: 85 66 54 549

Dostępność architektoniczna - budynek: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1

Przed wejściem głównym, znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Główne drzwi budynku są obrotowe. Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób niepełnosprawnych. Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową. Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Informacja nt. skrótów klawiszowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Data publikacji strony internetowej

10 grudnia 2019 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej

Od czasu opublikowania strony nie dokonywano istotnej zmiany zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji.